Privacy policy


De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Voets Natuursteen Constructies B.V. bezoekt.

1. Beheer
De website van Voets Natuursteen Constructies B.V. staat onder beheer van Voets Natuursteen Constructies B.V.. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2.a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.voetsnatuursteen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2.b Voets Natuursteen Constructies B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3.a Voets Natuursteen Constructies B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Voets Natuursteen Constructies B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3.b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met functionele cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3.c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3.d Voets Natuursteen Constructies B.V. maakt geen gebruik van trackingcookies die het surfgedrag van een specifieke bezoeker volgen. Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die Nederlandse bezoekers krijgt dat die worden geïnformeerd of en zo ja welke trackingcookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Sterker nog, sites moeten daar expliciet toestemming voor vragen vóór dat ze zulke cookies plaatsen. Voets Natuursteen Constructies B.V. heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van dit type trackingcookies zodat we onze bezoekers niet hoeven lastig te vallen met die vraag.

3.e Voets Natuursteen Constructies B.V. kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Minister Kamp heeft in een brief aan de OPTA voorgesteld om first party analytische cookies, dat wil zeggen cookies waarmee uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website worden verzameld ten behoeve van het verbeteren van de werking van die website, niet te laten vallen onder het toestemmingsvereiste. Tot daar een definitief antwoord op is van de OPTA maakt Voets Natuursteen Constructies B.V. dus gebruik van deze Analytics cookies.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Voets Natuursteen Constructies B.V.. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Voets Natuursteen Constructies B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Voets Natuursteen Constructies B.V.

5.1 Gegevens die door de klant verstrekt worden
Voets Natuursteen Constructies B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het verwerken van de bestelling
• Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan
• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, et cetera, waarvan Voets Natuursteen Constructies B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

5.2 Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Voets Natuursteen Constructies B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
¬ Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken
¬ Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot):SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegister (RTR), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

5.3 Beveiliging
De gegevens die de klant aan Voets Natuursteen Constructies B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

5.4 Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Voets Natuursteen Constructies B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Voets Natuursteen Constructies B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voets Natuursteen Constructies B.V. toont op de site verwerkingen van natuursteen. Alle foto’s zijn gemaakt op door Voets Natuursteen Constructies B.V. uitgevoerde projecten. De content van deze website is door Voets Natuursteen Constructies B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Voets Natuursteen Constructies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde inhoud. Voets Natuursteen Constructies B.V. is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Op de gehele inhoud van de site is copyright van toepassing.